miercuri, 24 august 2016

Cum îmi dau seama dacă merg în direcţia corectă?

R: Direcţia este un concept linear. Ceea ce vă întrebaţi, probabil, este dacă drumul pe care îl urmaţi este potrivit şi valid. Aceasta este o întrebare importantă şi reprezintă o dovadă de modestie în cadrul conştientizării de către eu/minte a incapacităţii sale de a deosebi adevărul de falsitate. Nivelul conştiinţei oricărei învăţături sau a oricărui învăţător din trecut sau din prezent poate fi verificat. De asemenea, cu ajutorul testului kinesiologic, se poate verifica dacă drumul urmat este cel potrivit.
î: De ce există atât de multe descrieri diferite ale lui Dumnezeu?
R: Aceste descrieri reflectă capriciile proiecţiilor antropomorfice ale eului. Din cauza limitărilor sale inerente, eul nu îl poate cunoaşte pe Dumnezeu prin intermediul experienţei. Dumnezeu reprezintă subiectivitatea absolută care fundamentează existenţa şi capacitatea de conştienţă. Dumnezeu transcende timpul, spaţiul sau caracteristicile umane. De-a lungul istoriei, toate descrierile fiinţelor iluminate cu privire la Realitatea Ultimă au fost identice. Nu există decât o singură Realitate Supremă.
Zeii mitici ai culturilor antice, asemenea semi-zeilor şi zeităţilor, aveau domenii sau funcţii limitate, cum ar fi zei ai fertilităţii, ai naturii sau ai recoltei. În locul Realităţii Divine au fost fabricate pseudo-zeităţi ce prezentau limite evidente care, prin definiţie, le-ar fi eliminat şansa de a fi Zeul suprem al Creaţiei.
Întrucât Divinitatea sau Dumnezeul nemanifestat transcende orice fel de descriere, Realizarea Supremă este radicală şi pur subiectivă, fiind lipsită de orice fel de conţinut. Conştientizarea divinităţii absolute a Infinitului Suprem ar fi inacceptabilă pentru entităţile ce sunt înşelate în pretinderea dumnezeirii. Putem afirma apoi că o zeitate falsă este o entitate care a refuzat adevărul în favoarea puterii, mândriei şi a controlului asupra celorlalţi, una care a cedat în faţa erorii luciferice ce proclamă că eul este Dumnezeu (i.e., megalomanie). La baza acestei erori stă lipsa disponibilităţii de a abandona suveranitatea eului Totalităţii lui Dumnezeu.
Realitatea Absolută nu are nici un fel de nevoi, deoarece deja este Tot Ceea Ce Este. Puterea însăşi nu are nici o nevoie de putere. Puterea Infinită nu are nici un fel de nevoie de a controla ceva. Prin analogie, cerul nu are nevoie de nori, dar nici nu îi creează sau distruge. Norii apar în cadrul spaţiului său atotcuprinzător şi lipsit de limite. Cerul nu ucide norii, nu se răzbună pe aceştia şi nici nu-i pedepseşte. Cerul oferă egalitate tuturor norilor, precum şi contextul pentru formarea sau dispariţia aparenţei lor perceptuale.
î: Descrierea lui Dumnezeu ca Fiinţă Supremă sună aproape impersonal.
R: Eul gândeşte în termeni de relaţionare şi de aceea contextualizează o relaţie între două fiinţe separate. Copilul din structura eului speră că Dumnezeu va fi asemenea unui superpărinte ideal. Totuşi, odată cu această descriere apare şi reversul medaliei, reprezentată de teama de a nu-l nemulţumi pe acest părinte.
În contrast cu percepţiile eului despre Dumnezeu, Realitatea Absolută a Sinelui reprezintă manifestarea lui Dumnezeu ca însăşi esenţa existenţei. Iubirea Prezenţei este extrem de personală şi experimentată ca o pace şi o securitate infinită, ca o siguranţă a eternităţii care exclude orice posibilitate a unui „sfârşit“ imaginar care să fie temut. Dumnezeul Prezenţei completează bucuria desăvârşirii. Iubirea nu este o „calitate“ a lui Dumnezeu, ci este însăşi esenţa Acestuia. Pentru Prezenţă nu există nici un sentiment al „altcinevacităţii“. Dumnezeu reprezintă Realitatea atotcuprinzătoare a prezentului fără sfârşit. Nu există nici un „altul“ de care să ne temem sau pe care să îl mulţumim.
Prin analogie, soarele nu se joacă de-a v-aţi-ascunselea în momentul în care norii credinţelor eului sunt înlăturaţi. Se descoperă că, de fapt, soarele strălucise în tot acest timp. Lumina şi căldura soarelui radiază pentru că reprezintă esenţa şi calitatea înnăscută şi intrinsecă a acestuia. Spre deosebire de soarele Pământului, Soarele Dumnezeiesc este permanent. Pentru Infinit, apariţiile şi dispariţiile universurilor nu prezintă nici o semnificaţie. Ceea ce constituie Sursa vieţii şi a universului nu se supune apariţiei şi dispariţiei. Gloria şi strălucirea lui Dumnezeu nu are nici un fel de cerinţe.
î: Care este antidotul îndoielii?
R: Conştienţa lui Dumnezeu este umbrită de cinism, scepticism, precauţie raţională, negativism sau chiar ignoranţă. Adesea, motivul fundamental dezvăluie răspunsul. Eului nu îi place să-i fie schimbată imaginea despre lume, nici măcar să fie adusă în discuţie. Din teamă, îşi protejează paradigma asupra realităţii. Se poate simţi ameninţat de informaţii contradictorii şi poate deveni defensiv deoarece este pus într-o lumină „proastă”. De asemenea, îi displace să îşi asume responsabilitatea pentru opiniile sale deoarece, făcând aceasta, i s-ar putea imputa că aceste opinii sunt menţinute prin alegere.
Conflictul poate apărea datorită loialităţilor religioase sau de grup, respectiv datorită tradiţiilor etnice sau de familie. Cu toate acestea, loialitatea căutătorului spiritual cu adevărat angajat nu se poate manifesta decât faţă de Dumnezeu. De asemenea, îndoiala poate fi un semnal sănătos, care anunţă că individul în cauză se află într-un loc greşit din punct de vedere spiritual. Pe măsură ce naivitatea se disipează în maturitatea spirituală, discernământul poate emite un semnal de avertizare. Dacă apar îndoieli, este bine întotdeauna să vă opriţi. De asemenea, se poate întâmpla ca la un moment dat să depăşiţi grupul pe care-l frecventaţi sau învăţătura împărtăşită; atunci înseamnă că este timpul să mergeţi mai departe.
Îndoiala poate fi motivată de teama că poate surveni o pierdere a identităţii obişnuite de sine sau a credinţelor adoptate. Pentru a risipi orice urmă de îndoială, nu trebuie decât să identificăm motivaţiile, putând utiliza testarea kinesiologică drept mijloc de verificare. Graţie răspunsurilor sale simple (prin „da“ şi „nu“), testul kinesiologic este atât de rapid şi exact, încât fiabilitatea sa este limitată doar de modalitatea corectă de a pune întrebările şi de respectarea regulilor de bază. Chiar şi schimbarea unui singur cuvânt (pe motiv că ni s-ar putea părea irelevant), poate genera un răspuns total diferit. De aceea, este recomandat să puneţi o serie de întrebări pe care apoi să le verificaţi. În cazul apariţiei unei discrepanţe, fie ea şi aparentă, chestionarea viitoare va dezvălui sursa erorii. Afirmaţiile neatente pot conduce la răspunsuri înşelătoare.
De exemplu, nivelul conştiinţei lui Carl Jung fusese calibrat, de-a lungul anilor, aproximativ la valoarea 520. Un intervievator a afirmat: „Carl Jung calibrează peste nivelul 500“, dar răspunsul obţinut a fost „Nu“. În momentul în care întrebarea a fost reformulată în: „Carl Jung a calibrat peste nivelul 500“, răspunsul a fost „Da“. Răspunsul pentru „Jung calibrează peste nivelul 500“ a fost negativ, pur şi simplu, deoarece Carl Jung a decedat.
Pentru a verifica valoarea unui învăţător sau a unei căi spirituale, cel mai important lucru care trebuie aflat este dacă acestea calibrează peste nivelul 200. Pentru fiecare nivel există învăţători şi învăţături valide. O învăţătură care calibrează în marjele nivelului 300 susţine disponibilitatea şi utilizarea puterii personale cu entuziasm. Uneori, un grup entuziast şi angajat se poate dovedi mult mai de ajutor decât citirea unor texte avansate. Dacă există un decalaj prea mare între nivelul discipolului şi cel al învăţătorului, o cantitate mare de informaţie se poate pierde sau poate să nu fie asimilată.
Un înţelept iluminat se poate afla la un nivel foarte înalt al conştiinţei, şi totuşi poate să nu fie capabil să emită învăţături, aşa cum faptul de a fi un mare pianist nu presupune neapărat şi abilitatea de a fi un bun profesor de pian. Pe lângă virtuozitate, este nevoie şi de alte abilităţi pentru a fi capabil să oferi învăţături.
Un învăţător perfect ar trebui să aibă răbdarea de a explica adevărurile diverselor nivele prin contextualizarea lor într-o asemenea manieră, încât să devină auto-evidente. Această capacitate presupune că învăţătorului îi sunt familiare atât toate nivelele de conştiinţă, cât şi toate problemele ce apar în fiecare nivel. În plus, învăţătorul ajută la rezolvarea dualităţilor şi poziţionalităţilor inerente fiecărui nivel, precum şi a perechilor de contrarii ce rezultă de aici.
Cunoştinţele învăţătorului trebuie să provină numai din revelarea interioară a adevărului, ce însoţeşte iluminarea şi reprezintă semnul distinctiv al acesteia. Acest lucru are drept rezultat o certitudine inconfundabilă şi o autoritate înnăscută, pe care numai adevărul absolut o poate transmite. Adevăratul învăţător clarifică ceea ce este cunoscut prin intermediul Prezenţei (denumită în mod clasic, Purusha). Sursa înţelegerii învăţătorului nu provine din exterior. Prin urmare, citatele din învăţăturile maeştrilor faimoşi ai istoriei sunt utilizate doar în scopul clarificării şi familiarizării ascultătorului. Învăţătorul iluminat nu are nevoie de confirmări exterioare.
Învăţătorul ideal identifică nivelul adevărului ce este rostit. În actuala comunitate spirituală, acest nivel poate fi identificat în mod precis, prin intermediul calibrării kinesiologice a adevărului. Sursa înţelegerii învăţătorului este sacră, neavând astfel nevoie să fie apărată. Adevărul spiritual este complet prin el însuşi, deoarece se sprijină pe propriul merit. Este auto-evident şi nu necesită nici un fel de dovezi sau acord exterior. Subiectivitatea absolută a adevărului revelat exclude orice consideraţii sau incertitudini, ce izvorăsc numai din eu. În momentul în care eul se prăbuşeşte, orice neînţelegere încetează şi este înlocuită de linişte. Îndoiala este eul. Se poate afirma că eul este, în primul rând, o structură complexă a îndoielii, ce se menţine fabricând probleme, întrebări şi distrageri interminabile şi de nerezolvat. În momentul în care este confruntat cu certitudinea copleşitoare a Adevărului Absolut, aşa cum este reflectat din Sine, eul se prăbuşeşte şi moare literalmente. De fapt, aceasta este singura moarte posibilă şi numai sinele iluzoriu este vulnerabil în faţa ei.

Dr. David R. Hawkins – Sinele, Realitate si Subiectivitate

marți, 23 august 2016

Osho - Meditatia

Meditatia este o stare naturala, pe care oamenii au pierdut-o. Ea este paradisul pierdut, dar care poate fi regasit. Priviti in ochii copiilor, si veti vedea o stare de pace totala, de inocenta. Orice copil se naste intr-o stare meditativa, dar el este initiat de societate, este invatat cum sa gandeasca, cum sa calculeze, cum sa rationeze, cum sa argumenteze. El trebuie sa invete cuvinte, concepte, o limba. Treptat, el pierde astfel contactul cu propria inocenta si devine contaminat, poluat de societate. Devine un mecanism eficient, dar nu mai este un om.
Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa redescoperiti acest spatiu, in care ati trait candva. L-ati mai cunoscut si cu alte ocazii; de aceea, atunci cand veti descoperi pentru prima oara meditatia, veti fi surprinsi, va fi ca si cum ati regasi ceva familiar. Aceasta senzatie este autentica: ati cunoscut aceasta stare mai inainte, dar ati uitat-o. Diamantul a fost ascuns in noroi. Daca il veti spala, veti redescoperi acelasi diamant pe care l-ati avut dintotdeauna.
El nu poate fi cu adevarat pierdut, nu poate fi decat cel mult uitat. Noi ne nastem meditand, dupa care invatam caile mintii. Dar adevarata noastra natura ramane ascunsa in profunzimile fiintei noastre, ca un curent subteran. Sapati in fiecare zi cate putin, si veti descoperi ca izvorul mai curge inca, iar apa sa este vie. Iar descoperirea lui reprezinta cea mai mare fericire posibila in viata.

extras din lucrarea Philosophia Perennis, vol. 2, cap. 5.

luni, 22 august 2016

6-6-6 Alchimia carbonului


"Premiile Nobel in anul 2010, pentru Chimie si Fizica au fost acordate pentru cercetarile legate de atomul de carbon. Premiul Nobel pentru Chimie a mers la trei oameni de stiinta, pentru dezvoltarea unui set de instrumente privind modificarea atomilor de carbon, in timp ce premiul pentru Fizica a fost primit de doi fizicieni rusi pentru studiul lor asupra proprietatilor remarcabile ale graphenelor- un element structural de baza a unor carboni alotropi, inclusiv grafit. In timp ce se anunta Premiul Nobel pentru Fizica, Academia Regala Suedeza de Stiinte, a declarat: “atomii de carbon, baza tuturor formelor de viata cunoscute pe Pamant, ne-au surprins din nou”.


Ei nu-si dau seama cat de importanta este declaratia lor, pentru ca ceea ce am vazut in graphene este doar o mica parte din minunile de care este capabil carbonul.( In special ceea ce ne asteapta in viitorul foarte apropiat) Inainte de a dezvalui forma de carbon care va schimba fiecare aspect al vietii noastre, atat de complet si atat de drastic, aduc in atentia dumneavoastra evenimente legate de alte cateva stiri, din ultimele saptamani.


Recent a existat un val de ingrijorare in cercurile stiintifice cu privire la descoperirea influentei Soarelui asupra dezintegrarii elementelor radioactive pe Pamant. S-a constatat ca un anumit tip de emisii ciudate ale Soarelui cauzeaza mutatii pe Pamant. Influenta sa asupra ratelor de dezintegrare ale unor elemente cum ar fi Carbon-14, a fost deosebit de ingrijoratoare si neasteptata. Atomii de carbon, dupa cum s-a declarat anterior, sunt componenta de baza a vietii, asa cum o stim; iar Carbon-12 este forma cea mai raspandita de carbon pentru aproximativ 99% dintre toate formele cunoscute pe baza de carbon. Acesta este izotopul de carbon, care contine 6 protoni, 6 electroni si 6 neutroni – deci 6-6-6. Va suna familiar?


Dupa oxigen, al doilea element prezent in corpul uman este Carbon-12. Prin incinerare corpul uman se intoarce in starea sa de Carbon-12. Dupa hidrogen, heliu si oxigen, care sunt toate gaze, Carbon-12 este cel mai abundent element din Univers. Carbon-12 este, de asemenea, unul dintre cele 5 elemente care compun AND-ul uman. Astfel, Carbon-12 este intr-adevar, elementul cel mai important in ceea ce priveste viata, asa cum o stim astazi. Aceasta este, probabil, ceea ce se scria in Apocalipsa cu privire la numarul 666, care era numar de om (sau numarul fiarei). Acesta este numarul lui Carbon-12 care este baza corpului fizic al omului in legatura cu Universul fizic.


Acest lucru are o deosebita semnificatie daca intelegem ce se asteapta prin aceasta transmutatie de Carbon-12, care va conferi Omului puteri supraomenesti si care va aduce un progres tehnologic pana la redundanta completa.


Fiecare lucru are timpul sau: un timp pentru a descoperi, un timp pentru a sarbatori. Acum este timpul pentru a descoperi acest secret al tuturor secretelor, adica Secretul Alchimic al Pietrei Filozofale, care transforma, in sens simbolic, totul in aur. Secretul Elixirului Vietii. Secretul Ambrosiei, nectarul nemuririi! Pana la urma, Secretul Ascensiunii, deoarece functia sa principala este de a ajuta la Inaltare si la formarea unui Portal spre dimensiunile superioare.


Secretul Carbonului-7!Izotopul de Carbon-7, nedescoperit pana in prezent, are 6 electroni, 6 protoni si doar 1 neutron. Este un element echivalent al sistemului energiei Kundalini, precum si cubului lui Metatron. Ca si elementul fier, care are capacitatea de a sustine un camp magnetic in jurul lui, Carbon-7 are capacitatea stranie de a crea campuri hiperdimensionale, cum ar fi campurile mentale. Astfel se pot amplifica gandurile, multidimensional, la fel cum Fierul si Cuprul pot amplifica intr-un transformator campurile magnetice. Firesc, acest lucru se formeaza si in creierul adeptilor spirituali atunci cand acestia au experiente in afara corpului sau in timpul realizarii altor fenomene supranaturale, cum ar fi bilocatia, materializarea, etc. In timp se formeaza o stralucire, un halou (nimb de lumina) in jurul fiintelor extrem de evoluate, iar aceasta se datoreaza producerii in exces de neutroni, atunci cand Carbon-12 se transmuta in Carbon-7, in interiorul creierului lor. Cu toate acestea, Carbon-7 se descompune foarte rapid in alte forme de materie; prin urmare este aproape imposibil de detectat acest element, direct in corpul uman. Istoria si Religia ne-au oferit mai multe indicii cu privire la identitatea acestui minunat element, prin notatii criptice, simboluri si texte enigmatice. Aceasta ocultare a fost necesara pentru protejarea cunoasterii, deoarece, ajunsa in maini gresite, ar fi putut duce la distrugerea acestei planete. Aceasta este puterea sa !


Aceste riscuri predomina si acum, insa exista 2 motive principale pentru revelarea acestei cunoasteri:


1.Suntem acum in pragul celei mai mari si importante schimbari prin care umanitatea a trecut vreodata. A venit timpul ca toate secretele sa fie descoperite, implicit acest secret care a fost pastrat o lunga perioada de timp. Natura a vorbit, prin diferite semne, anuntand ca timpul pentru ca acesta sa fie dezvaluit, a sosit.


2.Desi structura atomica si proprietatile acestui element minunat sunt relevate aici, este extrem de dificil de a sintetiza Carbon-7 intr-un laborator, in afara de costisitoarele acceleratoare de particule.


In sistemul Kundalini, aceasta configuratie 6-6-1 este reprezentata de partenerii de sex masculin si feminin, prin cele 6 chakre inferioare plus a 7-a chakra, Sahasrara, care este neutra. In iudaism, Metatron, care este considerat a fi mediator a lui Dumnezeu, este adesea reprezentat printr-un cub format din 13 cercuri, din care 1 cerc central, inconjurat de 6 interioare si 6 exterioare.In crestinism, Da Vinci, in Cina cea de Taina, infatiseaza un moment inainte de rastignirea lui Hristos si, ulterior Invierea si Inaltarea, infatisata de o reprezentare simbolica a configuratiei 6-6-1, adica cei 6 apostoli asezati de fiecare parte a lui Isus Hristos. Este interesant de notat ca ambele energii Kundalini, Metatron si Hristos, sunt vehicule ale Maicii Domnului, chiar daca fac parte din sisteme spirituale diferite.Toate acestea sunt stiute de civilizatiile avansate de dincolo de planeta noastra, care au fost uitate de noi, peste milenii.


Eliberarea acestor informatii, in acest timp, este de asemenea menita sa accelereze Divulgarea Secretului. Aceasta cunoastere, are puterea de a amplifica mintea umana si va face ca toate progresele tehnologice si ale sistemelor economice sa devina complet redundante (adica sa contina informatii identice in mai multe parti ale aceluiasi sistem de informatii), deorece in timpul de manifestare al Abundentei care ne asteapta dupa 2012, tehnologia si banii nu vor mai avea nici o valoare. In perioada post Divulgare mintea colectiva a Omului va suferi o schimbare cuantica expansiva. O masa critica a omenirii va trece de la o viata egocentric-materiala la o viata fara de ego, plina de iubire si spiritualitate. Activitatea Soarelui, in aceasta perioada, va duce la transformarea finala, care va fi transmutarea Carbonului-12 din AND-ul uman, in Carbon-7. Acest lucru va permite omului sa supravietuiasca dublului “cataclism” de schimbare a polilor si migrarii Noului Pamant spre dimensiunile superioare.drd. ing. Ghiaur Monica Gratiela

vineri, 19 august 2016

De ce se simt adesea oamenii singuri si trişti

Poate ai observat că există ceva anapoda în inimile și mințile multora dintre semenii noștri. Un număr record de oameni suferă de depresie, au nevoie de medicamente pentru a funcționa și chiar se sinucid. Aceste cifre sunt în creștere rapidă. Produsele farmaceutice sunt larg distribuite în lumea modernă ca şi medicamente care produc fericire. Acest lucru nu este o soluție, ci reprezintă restricționare și funcționalitate. Milioane de oameni se simt „singuri”, chiar dacă populația umană este formată din miliarde de locuitori sau chiar mai mult. Lumea este un loc aglomerat, dar cu toate acestea singuratic. Ceva lipsește. Așa că mulți oameni sunt monotoni, seci și lipsiți de viață. Oamenii merg ca somnambulii prin anii vieții, în timp ce orice lucru devaloare, care are de-a face în special cu spiritualitatea, trece pe lângă ei...
Așadar, ce lipsește din viața oamenilor? De ce se simt deprimați, triști, singuri și au tendințe sinucigașe, într-un număr atât de mare?
Ceea ce lipsește este Spiritualitatea. Le lipsește informația care așteaptă să fie aprofundată de către toți cititorii de cărți dedezvoltare personală, care sunt la îndemâna oricui  prin librăriile online. Acești bieți oameni nu au niciun scop. Ei nu au nicio motivație să se dezvolte și să evolueze.
Nu uita că, însemnătatea vieții constă în experiențele pe care le parcurgi în timp ce evoluezi. Ei bine, dacă o ființă umană își pierde timpul și nu evoluează, atunci viața ei este, în mare parte, lipsită de sens. Acum, oamenii îi pot da un sens analizându-și scopul lor existențial și entuziasmându-se în ceea ce privește spiritualitatea... dar acest lucru depinde de ei.
Miliarde de oameni, din toate marile zone ale lumii, se învârt între bârfa despre celebrități superficiale, corupția politică aparentă și stilurile de viață toxice. Ei nu citesc cărți motivaționale, nu se educă sau nu practică nimic sau ceva măcar asemănător cu o adevărată dezvoltare personală.  Există o sumedenie de oameni care practică tehnica reiki, însă nu într-un mod corespunzător.„Crema” speciei noastre rămâne în urmă și încetinește viteza medie a evoluției noastre. Dar speranța rămâne. Ei se pot schimba. Și cred că o vor face, în ziua în care spiritualitatea și dezvoltarea personală va deveni, inevitabil, un curent principal. Și ziua ei va veni atunci când o să fie în centrul atenției gândirii și dezbaterii intelectuale. Atunci, și doar atunci, când celebritățile și politicienii vor proclama meritele abilităților parapsihice /extrasenzoriale... „ignoranții” rasei noastre vor înțelege, în sfârșit și o vor accepta.

Secretul Fericirii

Până acum, răspunsul la scandaloasa întrebare „Care este secretul fericirii?” ar trebui să fie extrem de clar pentru tine. Dragă cititorule, secretul fericirii îl constituie progresul. Progresul evolutiv.
Când lucrezi la spiritualitatea ta şi faci progrese de care ești conștient, te simți fericit în interiorul tău. Te simţi împlinit. Secretul fericirii este progresul evoluției spirituale. Așadar, dacă vrei să fii fericit, atunci fă progrese, apreciază-le şi o să te simţi fericit. Fericirea este leacul pentru depresia, tristeţea şi singurătatea oricărei persoane. Este atât de simplu pe cât pare.


joi, 18 august 2016

SUA aduce rachete nucleare in Romania

Imagini pentru rachete nucleareO parte a populatiei din Romania s-a bucurat extraordinar de mult cand a auzit ca la Deveselu s-a finalizat scutul anti-racheta. Se pare ca bucuria lor o sa se intensifice deoarece SUA, odata cu deteriorarea relatiilor cu Turcia, aduce armele nucleare de pe teritoriul turcesc la noi in tara. Conform EurActiv.com, rachetele nucleare de pe teritoriul turcesc vor avea destinatia Deveselu. 
Potrivit unei relatări recente, circa 50 de arme nucleare tactice au fost staţionate din perioada Războiului Rece la baza aeriană de la Incirlik, situată la aproximativ 100 km de graniţa cu Siria. In timpul loviturii de stat din Turcia, la Incirlik a fost tăiată furnizarea de electricitate, iar guvernul turc a interzis avioanelor americane să mai decoleze sau să aterizeze, iar comandantul bazei nucleare a fost arestat şi acuzat de implicare în puci. 
Desi o sa stric bucuria fanilor pro-americani, trebuie sa subliniez faptul ca in caz de conflict nuclear Romania va deveni tinta sigura. O tinta ce are rolul de a feri SUA de un bombardament nuclear. Adica vom fi luati de fraieri.

sursa: http://www.capital.ro/
sursa foto: http://www.puterea.ro/

miercuri, 17 august 2016

Moartea samanilor

Trecutul omenirii ne suscita si acum imaginatia. De unde am venit, de ce am venit, care este scopul nostru pe Pamant... aceste intrebari par sa nu isi gaseasca nici acum raspunsul. Desi nu pot raspunde la toate aceste intrebari, pot face o mica trecere in revista a faptelor istorice ce au influentat cu adevarat umanitatea. Un aspect important in tot cadrul istoric il reprezinta eliminarea a celor care s-au numit sau care s-au intitulat samani.
Acum cateva zeci de mii de ani in urma, pe Pamant a existat o civilizatie extraordinara, mult mai avansatata, din toate punctele de vedere, decat cea din prezent. Urmele unei asemenea civilizatii se gasesc si in prezent in desertul din Egipt, China, America de Sud, Croatia si chiar Romania. Aceasta civilizatie a disparut subit din motive neconcludente. O catastrofa naturala ori un razboi devastator a pus capat unei civilizatii care a cuprins prin amploarea ei tot Pamantul si chiar alte planete (urmele ei se pot gasi si pe Marte).
Dupa disparitia acestei civilizatii, oamenii supravietuitori au decazut tehnologic, dar nu si spiritual. Oamenii au continuat sa fie in conexiune cu natura si Universul, probabil ca urmare a unei traditii antice milenare. Prin urmare, fiecare trib avea un individ care stapanea capacitatea de a comunica cu alte dimensiuni si cu spiritele celor decedati. Samanii, caci despre ei vorbim, reprezentau o necesitate pentru umanitatea acelor timpuri. Acestia aveau darul de a comunica cu spiritele oamenilor, de a-i trezi din derutarea lor de dupa moarte, si de a le ghida in lumea cealalta. Asemenea unui nou nascut care nu poate supravietui de unul singur, un om abia decedat avea nevoie de un saman care sa-l ajute sa  parcurga trecerea spre o alta stare a existentei.
Samanii incercau si realizau o legatura spirituala puternica intre spiritul celui decedat (corpul astral) si familia acestuia ramasa in viata. Astfel, moartea era privita ca o treapta urmatoare in existenta individului si nu sfarsitul sau. Aceasta stare de fapt ajuta grupul in a cunoaste intreaga esenta a naturii si Universului. Samanul era diferit de preot prin faptul ca el trebuia sa demonstreze abilitati pe care le avea si nu doar sa transmita o anumita dogma pe care o religie sau alta o prezenta ca adevar. Acesta era antrenat si testat de altii asemenea lui si trebuia sa dovedeasca abilitatile sale in mod repetat celorlalti.
Odata cu dezvoltarea oraselor si a civilizatiei umane, societatea a devenit un obiectiv ce putea fi castigat si controlat de catre cei care aveau putere asupra tuturor celorlalti. O parte a supravietuitorilor marii catastrofe ce a distrus marea civilizatie antica si-au propus sa castige si sa controleze intreaga lume, astfel ca au incercat si au reusit sa isi impuna proprii sai indivizi in postura de lideri tribali (regii... care considerau ca au sange albastru).
Regii au observat pericolul pe care samanii il reprezentau asa ca si-au propus eliminarea lor. Astfel, in epoca bronzului (intre 3500 i. Hr. si 1500 i. Hr.) au existat o serie mare de razboaie care au dus la disparitia celor mai multi dintre samanii existenti in Asia Mica si Europa. In acest mod, spiritualitatea era inlocuita de dogme si idei care erau aparate cu pretul vietii.
In Grecia antica, in ciuda evolutiei civilizatiei si a dogmelor, samanii au continuat sa existe in locuri ascunse, fiind cautati de o mare parte a populatiei. Treptat, acestia au fost atrasi la curtea regilor iar stiinta lor incepea sa fie ascunsa.
Ocultarea samanismului a continuat si in perioada Imperiului Roman, desi capacitatile lor erau pretuite de multi dintre imparatii romani. Decaderea puternica a samanismului a inceput odata cu crestinarea Imperiului Roman si a Europei. Imparatul Constantin a reusit intr-un timp extraordinar de scurt sa impuna sectelor crestine o singura o doctrina unitara si universala (la inceput, crestinismul era puternic fragmentat in numeroase secte care aveau idoli si credinte destul de variate - gnosticismul, arianismul etc.).
Noua doctrina crestina elimina din start comunicarea omului cu alte dimensiuni sau realitati, impunand dogme seci in dauna unei spiritualitati puse in practica de samanii traditionali. Samanii au fost eliminati brutal, fiind torturati si mai apoi ucisi. In prmii ani in care a reusit sa uneasca Imperiul Roman, asa-numitul Sfantul Constantin a pus in practica un genocid de amploare in care au cazut victime toti cei care nu recunosteau noua religie crestina. Un genocid de amploare care l-ar fi facut invidios pana si pe Stalin sau Hitler.
Desi Constantin nu era un adevarat crestin (acesta a fost in realitate un adorator al Soarelui, de aceea cea de-a saptea zi a fost practic mutata Duminca, ziua Soarelui - Sunday), acesta s-a folosit de noua credinta pentru a pune stapanire cu adevarat pe populatie, iar prin eliminarea totala a samanilor, intrerupea legatura omului cu spiritualitatea adevarata care era inlocuita cu un set de dogme severe.
Daca inainte de crestinism omul se vedea ca parte din natura si Univers, acum devenea robul unui zeu invizibil. Un zeu invizibil foarte dur si se pare foarte nedrept care totusi parea sa iubeasca omul dar si violenta.
Prin eliminarea samanilor, legatura celui decedat cu cei de pe Pamant se intrerupea. Odata legatura intrerupta, sufletul omului decedat nu mai avea sprijinul necesar in a razbate in noua existenta, devenind un spirit ratacit care, intr-o alta viata, putea fi cu usurinta atras si manipulat de noua ordine sociala impusa de imparatul crestin.

sursa foto: http://www.cabinet-psiholog.ro/

marți, 16 august 2016

Sufletul paraseste trupul in timpul somnului?

Bineinteles. Asta este si somnul. In mod periodic, pe parcursul intregii vieti, sufletul cauta sa se revigoreze, sa se reincarce, daca vrei sa zici asa, pentru ca sa-si poata continua mersul greoi in acest vehicul pe care voi il numiti trup.
Crezi ca sufletului tau ii este usor sa locuiasca in trup? Nu-i este! e posibil sa-i fie simplu, dar nu-i este usor! Este o bucurie, dar nu este usor. Este cel mai dificil lucru pe care l-a facut vreodata sufletul tau!
Sufletul, care cunoaste o agerime si o libertate pe care nu ti le poti imagina, tanjeste dupa aceasta stare de a fi, asa cum un copil care iubeste scoala poate tanji dupa vacanta de vara.. Tot asa cum un adult care tanjeste sa nu fie  singur poate, atunci cand este in compania altora, sa tanjeasca dupa singuratate. Sufletul cauta adevarata stare de a fi. Sufletul inseamna agerime si libertate. El inseamna, de asemenea, pace si bucurie. El inseamna, de asemenea, ceva ce nu cunoaste limite si durere; intelepciunea perfecta si dragostea perfecta.
El este toate aceste lucruri si chiar mai mult. Dar, cat timp este in trup, el traieste experienta a foarte putine dintre ele. Si astfel, el a facut o intelegere cu el insusi. Si-a spus ca va sta in trup atata timp cat e nevoie pentru a se  crea si a trai experienta de sine pe care o alege acum - dar numai cu conditia sa de a parasi trupul, ori de cate ori doreste!
El face asta in fiecare zi prin experienta pe care o numiti somn.

fragment din Conversatii cu Dumnezeu, Vol. III, de Neale Donald Walsch

sursa foto: http://yogaesoteric.net/